Yritys

Lapin sähkö- ja energiatekniikka on vuonna 2013 perustettu täyden palvelun sähköliike. Toimimme pääsääntöisesti Pohjois-Suomen alueella, mutta tarvittaessa ympäri Suomea. Yrityksellä on Turvallisuus- ja kemikaaliviraston hyväksymä korkein sähköurakointioikeus S1, joka oikeuttaa toimimaan kaikissa sähkölaitteistoissa, lukuun ottamatta hissityöt. Noudatamme aina sähköalan standardeja ja turvallisuusmääräyksiä.

Lisäksi yrityksen palveluksessa on Turvallisuus- ja kemikaaliviraston valtuuttama tarkastaja VTS233. Valtuutettu tarkastaja toimii virkavastuulla ja noudattaa tehtävissään julkisia hallinto-oikeudellisia säädöksiä. Tarkastaja pystyy hoitamaan puolueettomat lausunnot kolmantena osapuolena ja lakisääteiset varmennus- ja määräaikaistarkastukset sähkölaitteistoihin.

Tarjoamme asiakkaillemme parasta mahdollista laatua ja palvelua kilpailukykyiseen hintaan. Yritys tuottaa monipuolisia sähköalan palveluja niin yksityisille asiakkaille kuin yritys ja julkiyhteisöille. Palvelutarjontamme on erittäin laaja ja pystymme asiakkaan toiveiden mukaan räätälöimään sitä kaikkiin tarpeisiin sopivaksi.

Kehitämme jatkuvasti palveluitamme, jotta pystymme tarjoamaan
asiakkaalle aina parasta mahdollista palvelua!

 

 

 

Insinööripalvelut

 

 

Lapin sähkö- ja energiatekniikka tarjoaa laajan valikoiman erilaisia
insinööripalveluja niin yksityis- kuin yritysasiakkaillekin.

• Suunnittelu
• Työnjohto
• Asennusvalvonta
• Konsultointi
• Sähkökäytönjohtaja ja
kunnossapitosopimukset

Sähköurakointi

Lapin sähkö- ja energiatekniikka tarjoaa luotettavaa ja ammattitaitoista sähköurakointia, sekä huolto- ja asennuspalvelua Meri-Lapin alueella. Noudatamme aina sähköalan standardeja ja turvallisuusmääräyksiä. Ammattitaitoinen palvelu takaa, että työn jälki on laadukasta ja turvallisesti toteutettua.

Tarjoamme sähköurakointia uudisrakennuskohteisiin ja saneerauskohteisiin. Asiakkaitamme ovat mm. kotitaloudet, taloyhtiöt, kunnat sekä teollisuus. Hoidamme laajempien kohteiden lisäksi myös erilaiset sähköasennukset, tarvikemyynnin, huolto- ja vikatyöt. Kokonaisvaltaisella palvelulla pystymme tarjoamaan asiakkaalle helpon ja sujuvan yhteistyön niin uudisrakennusprojekteissa kuin saneerausprojekteissakin.

Onnistunut lopputulos syntyy ammattitaitoisesta suunnittelusta ja molemminpuolisesta ideoinnista/ajatuksista, yhdessä asiakkaan kanssa.

 

 

Sähköasennusten määräaikaistarkastukset

Sähköasennusten määräaikaistarkastukset ovat osa kiinteistön hyvää kunnossapitoa. Vuonna 1996 uudistettujen sähköturvallisuussäädösten mukaan sähköasennusten määräaikaistarkastuksia on tehtävä tavallisille liike- ja teollisuusrakennuksille.

Miksi määräaikaistarkastus?

Määräaikaistarkastuksessa varmistutaan sähkölaitteistojen kunnosta ja käytön turvallisuudesta. Tarkastuksella ehkäistään sähkövahinkojen, esimerkiksi sähköpalojen riskejä. Samalla pyritään varmistamaan, ettei sähkön käyttöön tule laitteistohäiriöistä johtuvia katkoksia. Määräaikaistarkastuksesta huolehtiminen voi vaikuttaa myös laitteiston haltijan vakuutusturvaan ja vahingonkorvausvastuuseen.

Määräaikaistarkastuksessa varmistaudutaan siitä, että:

• sähkölaitteiston käyttö on turvallista ja laitteistolle on tehty huolto- ja kunnossapito-ohjelman mukaiset toimenpiteet
• sähkölaitteiston käyttöön ja hoitoon tarvittavat välineet, piirustukset ja ohjeet ovat käytettävissä
• sähkölaitteiston laajennus- ja muutostöistä on olemassa asianmukaiset tarkastuspöytäkirjat.

Missä tarkastuksia vaaditaan?

Määräaikaistarkastus on tehtävä julkisissa rakennuksissa sekä liike-, teollisuus- ja maatalousrakennuksissa, joissa pääsulakkeet ovat yli 35 A. Myös asuinrakennusten osana oleville sulakerajan ylittäville liiketiloille on tehtävä tarkastus. Asuinrakennusten asuintiloille määräaikaistarkastus ei ole pakollinen, suositeltava kylläkin. Tavanomaisten liike- ja teollisuusrakennusten tarkastusväli on 15 vuotta.

 

Kuka tilaa tarkastuksen?

Sähkölaitteiston haltijan (yleensä omistajan) lakisääteinen velvollisuus on tilata
määräaikaistarkastus. Tarkastuksia tekevät valtuutetut tarkastuslaitokset ja valtuutetut tarkastajat. Tarkastaja tekee suoritetusta määräaikaistarkastuksesta rekisteri-ilmoituksen jakeluverkonhaltijalle tai vaativimpien kohteiden osalta TUKESille.

Varmennustarkastukset

Sähköturvallisuuden varmistamiseksi sähköurakoitsijan on tehtävä käyttöönottotarkastus, johon sisältyy silmämääräinen tarkastelu sekä erilaisia mittauksia ja testauksia. Käyttöönottotarkastuspöytäkirja luovutetaan sähkötyön tilaajalle.

Lisäksi sähköurakoitsijan on teetettävä varmennustarkastus säädösten määrittelemän sähkölaitteistoluokituksen piiriin kuuluville sähkölaitteistoille. Varmennustarkastus tehdään paritaloa suuremmille asuinrakennuksille, pääsulakkeiltaan yli 35A muille sähkölaitteistoille sekä eräille erikoistiloille sulakekoosta riippumatta. Muutostöissä tavallisimpana rajana on ylivirtasuojaltaan yli 35A työalue. Tarkemmat yksityiskohdat on esitetty kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä sähkölaitteistojen käyttöönototosta ja käytöstä (517/1996 muut). Varmennustarkastuksia suorittavat valtuutetut tarkastuslaitokset ja valtuutetut tarkastajat.

Sähköurakointi

Tarvikemyynnistä saat ammattilaisten neuvot ja tarvikkeet.

Onnistunut lopputulos syntyy oikein valituilla sähkötarvikkeilla ja -laitteilla. Lapin sähkö- ja energiatekniikka myy ainoastaan laadukkaita, CE-hyväksyttyjä sähkötarvikkeita kaikkiin asiakastarpeisiin. Autamme mielellämme sopivien tuotteiden valinnassa ja opastamme myös niiden käytössä.

Tärkeimpiä ominaisuuksia tuotteille ovat kestävyys, turvallisuus, energiatehokkuus, suorituskyky, tyylikkyys sekä soveltuvuus kohteeseen ja asennusolosuhteisiin.

Teemme tiivistä yhteistyötä tukkureiden kanssa ja pystymme toimittamaan vaativatkin tarvikkeet nopeasti ja kilpailukykyisin hinnoin.
Yhteystiedot

Lapin sähkö- ja energiatekniikka
Rovaniementie 310, 94400 Keminmaa

Matti Kujansuu
puh. 040 7011 650
sähköposti: matti.kujansuu@lasetek.fi

Y-tunnus: 2584752-3

    * pakollinen